Mama! Baba! Papou! Giagia! Vav! Noni! Paaaaa! Ta Tsi! Tsiti! Tsitsi! Ni! Ouu! Patsouta! Moniou(monh)! Batzi(mpanio)! Tatsita(koutakia)! Tritsi! Mani! Pota! Tanin!